မနက်စာ မစားတာက သင့်ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်ပါသလဲ?

သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် ဖတ်ကြည့်ပါ မဖတ်အားသေးလျှင် ရှယ်ထားပါ မနက်စာ မစားတာက သင့်ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်ပါသလဲ…? (၁) နှလုံးကျန်းမာရေးကို ထိခိုက် စေနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ မနက်စာ မစားတဲ့ အမျိုးသားတွေက မနက်စာ စားတဲ့သူတွေထက် နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရနိုင်ခြေ

Read more